12
submitted 2 months ago by [email protected] to c/[email protected]
top 1 comments
sorted by: hot top controversial new old
[-] [email protected] 9 points 2 months ago

Det er deprimerende at vores sløje indsats åbenbart er det bedste verden kan mønstre.

this post was submitted on 08 Dec 2023
12 points (100.0% liked)

Nyheder

619 readers
31 users here now

For alle nyheder, hvad end de måtte omhandle.

Regler

1. Brug artiklens titel

Titlen på indlæg skal være titlen på nyhedsartiklen der linkes til. Du må dog gerne oversætte titlen hvis den ikke er på dansk, så længe oversættelsen er retvisende. En alternativ titel (fx i tilfælde af clickbait) eller vigtig supplerende information kan angives i kantede parenteser. Fx: "Clickbait titel [Beskrivende titel]". Dette sikrer at titlen på artiklen ikke er misvisende.

2. Brug ikke tekstfeltet ("body")

Link udelukkende til artiklen og brug ikke tekstfeltet ("body" på engelsk). Hvis du vil tilføje noget, så skriv en kommentar. Dette sikrer at debatten foregår fra et neutralt synspunkt der tager udgangspunkt i artiklen, og ikke en bestemt vinkling skrevet i tekstfeltet.

3. Kun nyheder

Artikler skal være mindre end en uge gamle. Dette sikrer at artikler faktisk er nyheder.

founded 9 months ago
MODERATORS